Προφίλ
  • Register

theoxa slide491Ποιοί Είμαστε

Το Σεπτέμβριο του 2013 ιδρύθηκε στην πόλη της Βέροιας το ΕΛΚΕΔΙΜ (Ελληνικό Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1). Ύστερα από μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης το ΕΛΚΕΔΙΜ Βέροιας αλλάζει τίτλο και πιστοποιείται σε προγράμματα υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ανέργων, των οργανισμών και των επιχειρήσεων, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας.
Ο νέος μας τίτλος είναι ΕΚΕΔΙΜ2ΒΕ Θεοχαρόπουλος, (Εθνικό Κέντρο Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 2), αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

 

 

 

 

Τα τρέχοντα προγράμματα μας είναι :

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Αγγλικής γλώσσας - Επιδοτούμενο πρόγραμμα Κινέζικης γλώσσας - Επιδοτούμενο πρόγραμμα Ρωσικής γλώσσας - Επιδοτούμενο πρόγραμμα Γερμανικής γλώσσας - Επιδοτούμενο πρόγραμμα Ισπανικής γλώσσας - Επιδοτούμενο πρόγραμμα Πληροφορικής Πρόγραμμα εκμάθησης Γραφής Braille Πρόγραμμα εκμάθησης Νοηματικής Γλώσσας - Πιστοποίηση Αγροτών - Πιστοποίηση ΕΦΕΤ - Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας - Voucher Ανέργων 18-29 ετών - Voucher Ανέργων 29-64 - Πρόγραμμα Security.

Οι στόχοι μας

Με αντικείμενο την πιστοποιημένη εκπαίδευση ανέργων, τη διαρκή αναζήτηση για νέα προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης αλλά και τη διασφάλιση θέσεων πρακτικής σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις μέσω συγχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης ενηλίκων, διαθέτοντας την αρτιότερη και πλουσιότερη υποδομή τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελούμενο από εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη, επιστημονικό προσωπικό και έμπειρους συμβούλους εκπαίδευσης.

our vision

 

Το Όραμά μας

Όραμα μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που εξασφαλίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δημιουργούν σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Για όλους εμάς τους ανθρώπους του ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος, αυτό αποτελεί θεμέλιο επαγγελματικής εξέλιξης και στηρίχθηκε σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία: υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας και σίγουρες προοπτικές για το μέλλον.

our goals