Ανακοινωσεις
  • Register

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ VOUCHER 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΓΙΑ 23.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Έναρξη νέου επιδοτούμενου προγράμματος  voucher εισόδου στην αγορά εργασίας για 23.000 άνεργους από 29 έως 64 ετών

Ξεκίνησε από χθες 1η Δεκεμβρίου 2016 το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, voucher 29 έως 64 ετών του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με  σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου

Αφορά 23.000 ανέργους  ηλικίας 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1953 – 31.12.1987).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν το έτος 1953 έως και το 1987, είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ
Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε 60 ειδικότητες των  10  αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως ενέργεια, εμπόριο, logistics, τεχνολογίες πληροφορικής κ.ά.

Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής & καθοδήγησης του ανέργου για την επιλογή του αντικειμένου κατάρτισης και την σύζευξη με την εταιρεία πρακτικής

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 ωρών

Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων των καταρτισθέντων


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ

Οι ιδιωτικές  επιχειρήσεις  στις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση θα ανήκουν σε έναν από τους 10 κλάδους  με αναπτυξιακή προοπτική. 

Οι κλάδοι αυτοί, είναι:

ΕΜΠΟΡΙΟ ( π.χ. στέλεχος χονδρικού εμπορίου).

LOGISTICS (π.χ. στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας)

ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος, τεχνίτης ελασματουργός).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (π.χ. τεχνίτης φυσικού αερίου).

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (π.χ. υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (π.χ. τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων).

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (π.χ. στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (π.χ. τεχνικός λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ).

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ (π.χ.στέλεχος διαχείρισης νωπών προιόντων)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (π.χ. τεχνικός εργαλειομηχανών ελέγχου)

Οι παραπάνω ειδικότητες είναι ενδεικτικές. Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Ο άνεργος θα λάβει 2.600 €.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Οι δικαιούχου του voucher 29 έως 64 θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει  μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων :

  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται  βάσει δικαιολογητικών.
  • Εισόδημα ατομικό /οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
  • Ηλικία υποψηφίου
  • Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
  • Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ  (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
  • Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

 Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Γραμματειακή υποστήριξη Ε.ΚΕ.ΔΙ.Μ.2 ΒΕΡΟΙΑΣ

Αγ.Αντωνίου 20 και Καρατάσου

τηλ: 2331021061,6974338357

ώρες επικοινωνίας 09:00- 21:00

site: http://ekedim-verias.gr/

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Ν. Ημαθίας

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 , Ε.ΚΕ.ΔΙ.Μ.2.ΒΕ - ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α & Γ ΟΕ, σε Αποκλειστική συνεργασία για τον Νομό Ημαθίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.adet-uoa.gr/υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών.


Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (Ν.4386/2016 άρθρο 67) δίνεται η δυνατότητα σε υποψηφίους που δεν διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών ή πιστοποιημένο σεμινάριο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων να συμμετάσχουν απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
Οι δύο προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά είναι οι εξής:


 Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών
 Να είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 113613/3.11.2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1700/ Β΄) με θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 113172/2005 (ΦΕΚ1593/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή και σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών.


Συνοψίζοντας αν οι υποψήφιοι χωρίς εμπειρία είναι ενταγμένοι σε ένα Μητρώο Εκπαιδευτών δημόσιου φορέα και έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο στην εκπαίδευση ενηλίκων άνω των 100 ωρών από Δημόσιο Φορέα το οποίο δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένο, οδηγούνται κατευθείαν σε εξετάσεις πιστοποίησης.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην φάση σχεδιασμού και δημιουργίας μητρώων εκπαιδευτών ενηλίκων στα οποία θα μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους όσοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων που οργανώνει. Παράλληλα το μητρώο θα είναι ανοικτό και σε αιτήσεις εκπαιδευτών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων άλλων δημόσιων φορέων διάρκειας 100 ωρών και άνω.
Σε ποιούς απευθύνεται - Προϋποθέσεις εγγραφής.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπάιδευσης Εκπαίδευτών Ενηλίκων απευθύνεται σε:
 Σε υποψήφιους που δεν διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών
 Σε όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:
 Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:
1. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
2. Κατοχή προσωπικού e-mail
3. Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
4. Δυνατότητα συμμετοχής στις βιωματικές δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα ως Ομαδικές
Συμβουλευικές Συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακο.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.
Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 140 ώρες ασύχρονης εκπαίδευσης, 12 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Γραμμή, 8 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκαπίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά τις ώρες 09:00 - 21:00 στα τηλέφωνα 2331021061, 6974338357.


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: ΕΚΕΔΙΜ Βέροιας Θεοχαρόπουλος
http://ekedim-verias.gr/

Μετά την επιτυχή διεκπεραίωση και παρουσία των μαθητών μας στις 27/02/2016 για τις εξετάσεις Αγγλικών του πτυχίου ΤΙΕ , αναγνωρισμένο από το δημόσιο και εφ' όρου ζωής, συνεχίζονται οι εγγραφές για τα νέα μας τμήματα, επιπέδου Β2 και C2.
Αποκτήστε εύκολα , γρήγορα και οικονομικά το πτυχίο σας στα Αγγλικά και εμπλουτίστε το βιογραφικό σας.
Απαραίτητο για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, κοινοφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και προκηρύξεις του δήμου

Από το ΕΚΕΔΙΜ ( κέντρο δια βίου μάθησης) Θεοχαρόπουλος ανακοινώνεται ότι από 16-2-2016 αρχίζει το νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους 18-24 ετών, απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν 1.471 ευρώ και εργασία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος.