Ανακοινωσεις
  • Register

Από το ΕΚΕΔΙΜ ( κέντρο δια βίου μάθησης) Θεοχαρόπουλος ανακοινώνεται ότι από 16-2-2016 αρχίζει το νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους 18-24 ετών, απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και ΑΕΙ/ΤΕΙ. Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν 1.471 ευρώ και εργασία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος.