Μαθήματα Πληροφορικής
  • Register

Σε ταχύρυθμα τμήματα 3 ή 6 ενοτήτων (30 ή 70 ώρες αντιστοίχα) για την απόκτηση πτυχίων i-skills με ισχύ εφ' όρου ζωής και αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.

 

  • Δωρεάν βιβλία
  • Δωρεάν τηλεκατάρτιση
  • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (test προσομοίωσης, εργασίες κλπ)
  • Επιδοτούμενο Πρόγραμμα
  • Απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στο κέντρο μας

Πληρώνετε μόνο τα έξοδα εξετάσεων του φορέα i-skills