Προγράμματα Secutity
  • Register

security

Πρόγραμμα (Security) με φυσική παρακολούθηση και πρακτική άσκηση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση 105 ωρών θεωρίας για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με φυσική παρουσία καθηγητών στην τάξη και πρακτική άσκηση. Άδεια του ΕΟΠΠΕΠ αναγνωρισμένη και όχι μόνο Πανελλήνια αλλά και παγκόσμια. Διδάσκουν έμπειροι και ειδικά εκπαιδευμένοι ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας, της Πυροσβευστικής και πληθώρα πιστοποιημένων εκπαιδευτών, ψυχολόγων, δικηγόρων, νοσηλευτών κλπ.

Σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση λόγω της αύξησης της εγγληματικότητας. Στο τέλος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης απαραίτητη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ.